.
دوشنبه 23 فروردین‌ماه سال 1389

 

فریاد "یا حسین ..." در هواپیمای حامل احمدی نژاد

  

 

 

به چشم خود می دیدم که فاصله ما تا زمین هر لحظه کمتر می شد و وحشت در میان همراهان این سفر استانی غالب شده بود که بالاخره خلبان توانست وضعیت را کنترل کند.یک دوربین پرتاب شده بر اثر تکانهای هواپیما که در فضای داخل هواپیما روشن بود و ظاهرا قبل از حادثه دوم آماده تصویر برداری شده بود ، صداهایی از هیاهوی پیش آمده از این اتفاق را ثبت کرده است که در آن فریادهای " یا حسین " ، " الله اکبر " و  " شهادتین " شنیده می شود.


هواپیمای حامل محمود احمدی نژاد و خبرنگاران همراه که آخر هفته از سفر ارومیه باز می گشت به علت وضعیت بد آب و هوا 2 بار از تعادل خارج شد.

هواپیمای بوئینگ اختصاصی رییس جمهور ، در بازگشت از سفر استانی به شهر تهران به علت شرایط آب و هوایی نامطلوب 2 بار دچار تکان های شدید شد ولی هر بار خلبان توانست آن را به حالت تعادل بازگرداند.

یک خبرنگار همراه رییس جمهور گفت: برای بار نخست هواپیما به یکباره دچار تکانهای شدیدی شد به گونه ای که هواپیما از حالت  افقی و تعادل خارج شد و به سرعت در حالت اریب دچار افت ارتفاع گردید به گونه ای که بخش زیادی از تجهیزات همراه خبرنگاران و تصویربرداران به اطراف پراکنده شد و عده ای از خبرنگاران که کمربند ایمنی خود را نبسته بودند ، به اطراف پرتاب شدند.

پس از لختی ، خلبان با مهارت خود  توانست هواپیما را به حالت عادی برگرداند و تصویر برداران فرصتی یافتند تا دوربین های خود را برای تصویر برداری آماده سازند که در همین موقع بار دیگر هواپیما به همان حالت در آمد و چراغ های داخل کابین نیز اینبار خاموش شدند.

خبرنگار مذکور گفت ، به چشم خود می دیدم که فاصله ما تا زمین هر لحظه کمتر می شد و وحشت در میان همراهان این سفر استانی غالب شده بود اما خلبان پس از چند ثانیه توانست وضعیت را کنترل کند.

یک دوربین پرتاب شده بر اثر تکانهای هواپیما که در فضای داخل هواپیما روشن بود و ظاهرا قبل از حادثه دوم آماده تصویر برداری شده بود ، صداهایی از هیاهوی پیش آمده از این اتفاق را ثبت کرده است که در آن فریادهای " یا حسین " ، " الله اکبر " و  " شهادتین " شنیده می شود.

یکی از میهمانداران هواپیما به خبرنگاران گفته بود اگر هواپیمایی غیر از بوئینگ در چنین شرایطی قرار می گرفت قطعا اتفاق به گونه ای دیگر برای خبرنگاران همراه احمدی نژاد رقم خورده بود. محمود احمدی نژاد به همراه خبرنگاران در همین هواپیما به تهران باز می گشت ولی در بخش VIP مشغول استراحت بود.