+ فراخوان دانشجویان سبز دانشگاه های تهران برای اعتراض به اعدام ها
سکوت دانشجویان به نشانه حرمت جان انسان جمعی از دانشجویان سبز دانشگاههای تهران ، علم و صنعت ، شهید بهشتی ، پلی تکنیک و دیگر دانشگاه های تهران با انتشار فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی و وبلاگ های دانشجویی، از تمام دانشجویان دعوت نموده اند در تجمعاتی که در ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به اجرای پنج حکم اعدام در صحن آن دانشگاه های دانشگاه های تهران برگزار خواهد شد، شرکت نمایند جمعی از دانشجویان سبز دانشگاههای تهران ، برای برگزاری تجمعات سکوت در روزهای چهارشنبه و پنجشنبه همین هفته، فراخوان دادند. جمعی از دانشجویان سبز دانشگاههای تهران ، علم و صنعت ، شهید بهشتی ، پلی تکنیک و دیگر دانشگاه های تهران با انتشار فراخوان هایی در شبکه های اجتماعی و وبلاگ های دانشجویی، از تمام دانشجویان دعوت نموده اند در تجمعاتی که در ساعت ۱۲ روزهای چهارشنبه ۲۲ و پنجشنبه ۲۳ اردیبهشت در اعتراض به اجرای پنج حکم اعدام در صحن آن دانشگاه های دانشگاه های تهران برگزار خواهد شد، شرکت نمایند.


سه‌شنبه 21 اردیبهشت 1389

عنوان آخرین یادداشتها