تکذیب دروغ پردازی دستگاههای دولتی توسط ابراهیم یزدی

 

پاسخ به امپراطوری دروغ

 

 
 

در ستادهای خودتان جستجو کنید

  

 

 

پخش مکرر ادعاهای دروغ توسط برخی از دولتمردان ایران علی رغم اعتراضات، نشان می دهد که این افراد گفتۀ نیم قرن پیش گوبلز را الگوی خود قرار داده اند که: دروغ هر چه بزرگتر باور آن راحت تر، اما توجه ندارند که دنیا عوض شده است و عصر انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات تاثیر تبلیغات دروغ در مقابل امکانات موجود چند روزی بیشتر دوام ندارد. حجم این دروغ پردازی ها به جایی رسیده است که ایران را امپراتوری دروغ لقب داده اند. توصیه بنده به این قبیل دولتمردان اینست که اگر دین ندارند حداقل بخاطر آبروی خودشان، از دروغ پردازی دست بردارند. تجربه سی سال گذشته نشان داد که این کردار کمترین اثری جز بردن آبروی مسلمانان و ایران نداشته است


دبیرکل نهضت آزادی ایران با صدور اطلاعیه ای به دروغ پردازی های مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی پاسخ گفت و از اینکه "برخی دولتمردان در عصر انقلاب الکترونیک می خواهند الگوی دروغپردازی سازمان تبلیغات هیتلر را پیاده کنند"، اظهار تاسف کرد.
علی ذبیحی، مدیر عامل سازمان تأمین اجتماعی و مشاور رئیس دولت، اواخر بهمن ماه گذشته طی گفتگویی یگ طرفه و بدون ارائۀ مستندات، مدعی شده بود که در موسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی، قراردادهای هنگفتی منعقد شده است که یک طرف آن امثال کدیور و ابراهیم یزدی بودند.
به گزارش پایگاه تحلیلی- خبری «میزان خبر»، متن کامل تکذیبیۀ دکتر ابراهیم یزدی به شرح زیر است:
"روزنامۀ اعتماد در شمارۀ بیستم بهمن ماهِ گذشته، در صفحه اجتماعی خود گزارش مصاحبه آقای ذبیحی مدیر عامل سازمان تامین اجتماعی با خبرگزاری فارس را چاپ کرده بود. این گزارش در زمانی چاپ و منتشر شده است که اینجانب به علت بازداشت، به روزنامه ها دسترسی نداشتم و اخیرا از آن مطلع شدم. در این مصاحبه مدیر عامل این سازمان مدعی شده است که بستن موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی و بحران مالی مدیریتی آن سازمان به این دلیل بوده است که مدیران گذشته موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی با ابراهیم یزدی و محسن کدیور قراردادهای کلان منعقد کرده بودند."
دکتر یزدی در ادامۀ متن تکذیبیۀ خود، ضمن بیان این مطلب که این مدیر دولتی "در مصاحبۀ خود با تکرار مکرر دروغ بزرگ خود، مشخص کرده است که اشتباهی در کار نیست بلکه تعمدا دروغ میگوید"؛ خاطرنشان نمود:"وی در بخشی از این مصاحبه گفته است: "چرا باید از پول بیمه شده ها و باز نشسته ها به نام پژوهش قراردادهای به اصطلاح پژوهشی غیر مرتبط با رقم های کلان با مخالفان جمهوری بسته شود؟ ... بسیار ساده لوحانه است اگر فکر کنیم این افراد با گرایشات عدالت خواهانه دولت احمدی نژاد که بصورت جدی خواهان اجرای آن در سازمان تامین اجتماعی هستیم موافق و همراه باشند. تفکرات و باورهای امثال کدیور و یزدی هیچ گاه تمرکز بر اقشار کم درآمد و مستضعف جامعه را نه تنها نمی پذیرد که در خلاف منافع گروهی خود می بینند."
دبیر کل نهضت آزادی همچنین دروغ پردازی و کذب گویی های مدیر دولتیِ مربوطه را "ادعایی سرتا پا دروغ و بی اساس" خواند و تاکید کرد "اینجانب در عمر خود هیچگاه با موسسه عالی پژوهشی تامین اجتماعی هیچگونه ارتباط و قراردادی نداشته ام."
در ادامه این متن تکذیبیه آمده است "پخش مکرر ادعاهای دروغ توسط برخی از دولتمردان ایران علی رغم اعتراضات، نشان می دهد که این افراد گفتۀ نیم قرن پیش گوبلز را الگوی خود قرار داده اند که: دروغ هر چه بزرگتر باور آن راحت تر، اما توجه ندارند که دنیا عوض شده است و عصر انقلاب الکترونیک و انفجار اطلاعات تاثیر تبلیغات دروغ در مقابل امکانات موجود چند روزی بیشتر دوام ندارد. حجم این دروغ پردازی ها به جایی رسیده است که ایران را امپراتوری دروغ لقب داده اند. توصیه بنده به این قبیل دولتمردان اینست که اگر دین ندارند حداقل بخاطر آبروی خودشان، از دروغ پردازی دست بردارند. تجربه سی سال گذشته نشان داد که این کردار کمترین اثری جز بردن آبروی مسلمانان و ایران نداشته است."
ابراهیم یزدی خاطرنشان کرد "آقای دکتر محسن کدیور نیز در یادداشت جداگانه ای ادعای این فرد را تکذیب کرده اند."
لازم به ذکر است اواخر سال گذشته نیز، درحالی که مدیر عامل تامین اجتماعی کماکان ادعا می کرد که در موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی قراردادهای هنگفتی منعقدشد که یک طرف آن امثال کدیور و ابراهیم یزدی بودند، تعدادی از کارکنان موسسه عالی پژوهش تامین اجتماعی طی نامه ای به ذبیحی به اظهارات وی درباره موسسه پاسخ داده و وی را متهم به کذب گویی کردند.