حاشیه ای به نامه مدیرعامل ایرنا به رییس قوه قضاییه در مورد بهداد
آقای جوانفکر ! با اجازه

 


ترازوی عدالت را نلرزانید 

 

 

  

برای همراهی با مدیرعامل محترم ایرنا و اقدامات مثبت ایشان در اصلاح خرابیها ، بنده و بسیاری از ایرنائیان از باب رعایت مسایل انسانی  حاضریم پای نامه ای برای پوزش از اعمال ایشان را در مقابل تک تک شاکیان خصوصی امضا کنیم اما نه نامه به رییس قوه قضاییه برای تاثیر گذاری بر روند دادرسی که نامه ای خطاب به شاکی خصوصی ایشان تا از حق شخصی خود در شکایت از وی درگذرند.چنین نامه ای هم به لحاظ انسانی قابل دفاع خواهد بود و هم به لحاظ حقوق و قانونی و هم اینکه برای دیگر شاکیان از ایشان این ابهام پیش نخواهد آمد که وقتی شکایت رییس یک قوه راه به جایی نمی برد ، شکایت ما هم فایده ای نخواهد داشت.با تغییر عنوان این نامه از " آیت الله صادق لاریجانی " به " علی لاریجانی " راه برای دادخواهی های شخصی از کسانی که ظلمی روا داشته اند ، باز خواهد ماند و "این " ، هم توصیه دین است و هم توصیه اخلاق و حقوق و کمک به اعاده حیثیت از دستگاه قضایی تا وزن حاکم و محکوم در ترازوی قاضی در تعادل باشد.


برادر گرانقدر جناب آقای جوانفکر مدیرعامل ایرنا با نیتی خیرخواهانه در نامه ای به ریاست قوه قضاییه از رییس این قوه  خواسته است تا با دخالت در تصمیم قضایی یک قاضی  در حکم صادره علیه جعفر بهداد ، مدیر عامل قبلی ایرنا تجدید نظر صورت گیرد.
اگرچه تلاش برای جلوگیری از اجرای این حکم در مورد مدیرعامل سابق یک رسانه از منظر یک فعال رسانه ای امری مطلوب تلقی می شود اما از آنجا که حاکی از بی تحملی در مقابل مجازات  و جلوگیری از دادخواهی است ، باید توجه ویژه ای به آن نمود.
عدم تحمل مجازات توسط مدیر عامل سابق ایرنا در قبال تنها یکی از تخلفات عدیده ای ایشان که از قضا در پی شکایت رییس قوه مقننه صورت گرفته است ، نشان از بی تحملی و قانون گریزی و بالاخص سوءاستفاده زا رسانه در جهت امیال شخصی و قبیله ای مدیران دولت کنونی دارد.
هم از این منظر که صدور حکم  یا در خواست ابطال و تجدید نظر آن یک اقدام کاملا حقوقی است و هرگونه اعمال فشار برای تغییر نظر و رای قاضی مطابق قانون جرم محسوب می شود و هم از منظر جلوگیری از اعاده حق ، این اقدام مدیر عامل کنونی ایرنا امری ناصواب به نظر می رسد.
مضافا اینکه ایشان  بدون در نظرگرفتن  خواست عمومی همکاران ایرنا از طرف تمامی آنان مرقوم فرموده اند : "بنده، مدیران و همکارانم در خبرگزاری جمهوری اسلامی به صدور این حکم معترض بوده، آن را در جهت سیاست‌های اصولی نظام در حراست از آزادی، حفظ مصالح کشور و متناسب با شان و جایگاه رفیع دستگاه قضایی تلقی نمی‌کنیم و اجرای آن را موجب احساس ناامنی در محیط رسانه‌ای به ویژه انجام فعالیت‌های خبری در خبرگزاری رسمی نظام می‌دانیم."
تقریبا قریب به اتفاق همکاران ایرنا معترفند عملکرد جناب اقای بهداد و تیم امنیتی - تبلیغاتی ایشان به عنوان مدیرعامل خبرگزاری جمهوری اسلامی ، ضربات بنیان براندازی بر این رسانه زده است و 2 سال مدیریت غلط بر این رسانه نه تنها موجب دغدغه  همکاران ایرنایی  بوده است بلکه عملکرد کاملا غلط ایشان
صدمات جبران ناپذیری بر عرصه اطلاع رسانی داشته است.
هتاکی های تیم منصوب ایشان ، نشر دروغ و کذب ، رواج غوغاسالاری ، پنهان ساختن حقایق با تاکتیک های جنگ روانی ، ایجاد ناامنی شغلی و اقتصادی برای همکاران ایرنایی ، کنار نهادن نیروهای حرفه ای و میدان دادن به عده ای تبلیغات چی ستادی و سوء استفاده از قدرت رسانه ای ایرنا در جهت حمایت از گروه و جناح و قبیله و فئه خود ، همه بخشی از عملکرد ناصواب ایشان در مورد رسانه است .
جدای از این مدعاها ،‌ دروغ بستن به اشخاص حقیقی و شخصیت های حقوقی و متهم کردن افراد به عملکردهای ناکرده و اصرار بر تداوم آن ، موجب بروز مشکلات زیاد و تنگناهای فراوان برای شاکیان خصوصی شده است که لازم است ایشان در همین دنیا به آن پاسخ مناسب دهند.
اینکه ایشان در دادگاه حاضر نشوند و آن را به رسمیت نشناسند و برای تجدید نظر هم اقدام نکنند ، نشانه استکبار ورزیدن ایشان در مقابل دادخواهی است و حمایت از ایشان نه تنها حمایت از خوی استکباری که حمایت از اعمال ناصواب ایشان و تضعیف دادخواهی هم محسوب می شود.
برای همراهی با مدیرعامل محترم ایرنا و اقدامات مثبت ایشان در اصلاح خرابیها ، بنده و بسیاری از ایرنائیان از باب رعایت مسایل انسانی  حاضریم پای نامه ای برای پوزش از اعمال ایشان را در مقابل تک تک شاکیان خصوصی امضا کنیم اما نه نامه به رییس قوه قضاییه برای تاثیر گذاری بر روند دادرسی که نامه ای خطاب به شاکی خصوصی ایشان تا از حق شخصی خود در شکایت از وی درگذرند.
چنین نامه ای هم به لحاظ انسانی قابل دفاع خواهد بود و هم به لحاظ حقوق و قانونی و هم اینکه برای دیگر شاکیان از ایشان این ابهام پیش نخواهد آمد که وقتی شکایت رییس یک قوه راه به جایی نمی برد ، شکایت ما هم فایده ای نخواهد داشت.
با تغییر عنوان این نامه از " آیت الله صادق لاریجانی " به " علی لاریجانی " راه برای دادخواهی های شخصی از کسانی که ظلمی روا داشته اند ، باز خواهد ماند و "این " ، هم توصیه دین است و هم توصیه اخلاق و حقوق و کمک به اعاده حیثیت از دستگاه قضایی تا وزن حاکم و محکوم در ترازوی قاضی در تعادل باشد. 

ولتکن منکم امه یدعون الى الخیر و یامرون بالمعروف و ینهون عن المنکر