پیام میرحسین موسوی در آستانه روز معلم و کارگر

 

 کارگر و معلم دنبال آزادی و عدالت است

   

 

 راه همان است ، جنبش سبز 

 

 


کارگران و معلمان تولید کنندگان ثروت و تولیدکنندگان علم و فضیلت و اخلاق در کشور هستند و بدون فعالیت آنها نیل به ارزش های بنیادی در یک نظام امکان پذیر نیست.کارگر و معلم چه می خواهد؟آنها می خواهند کشور توسعه پیدا کند، آنها آزادی می خواهند، آنها دنبال عدالت هستند.معلمی به گونه ای بود که باعث می شد فرد مورد اعتماد ملت قرار گیرد که اگر این منزلت از نظر سیاسی تنزل پیدا کرده از نظر ملت تنزل پیدا نکرده است. اقدامات خلاف تدبیر، تاثیر خود را روی سفره مردم نشان میدهد. عظمت یک کشور در دلبستگی و دلگرمی مردم نسبت به آینده خودشان است. نگاه و امیدواری که نسبت به آینده دارند. صرفا با اسلحه و نیروی نظامی امنیت یک کشور را نمی شود خفظ کرد. با برگشت به قانون اساسی می توان از فساد جلوگیری کرد و با احیا حقوق مردم می توان مشکلات را برطرف کرد. بدون انتخابات آزاد ،غیر گزینشی، رقابتی و بدون آزادی مطبوعات و زندانی ها و تشکل ها جلوی رویمان راه دیگری وجود ندارد و رفتن به سمت قانون اساسی به نفع همه ملت است. ما از مردم امضا گرفتیم و امضا دادیم که این قانون را بدون اجتهاد اجرا کنیم. اگر قسمت هایی از آن را ناکارآمد می دانیم باید آنرا اصلاح کنیم.


در این پیام ویدئویی که بمناسبت یازده اردیبهشت منتشر شد، میر حسین موسوی به اهمیت این روز در کشور و در سطح بین المللی پرداخت و خاطرنشان کرد : در حالی به این دو روز نزدیک می شویم که کشور دارای بحران سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی وسیعی است که تک تک آنها در سرنوشت و گذران زندگی این دو قشر تاثیر مستقیم دارد.

واگذاری بازارهای ملی به بیگانگان

موسوی با اشاره به واردات بی رویه در بازارهای ملی به زیانهای ناشی از آن پرداخت و خاطرنشان کرد که متاسفانه ما در حال واگذاری بازارهای ملی خود به بیگانگان هستیم و همه  ملت می داند تا چه اندازه  این مساله در سرنوشت ملت، استقلال و آزادی و زندگی کارگران ما تاثیر می گذارد.

نخست وزیر سابق کشور به بستن روزنامه ها، محدود کردن تشکلهای صنفی وسیاسی، پرکردن زندانها اشاره کرد و افزود:  همه اینها در سرنوشت معلمان و کارگران تاثیر می گذارد. خیلی مهم است که معلمان و کارگران براین حقیقت واقف باشند که هستند که مشکلاتی که آنها در زندگی روزانه خود لمس می کنند،  ناشی از مسایل کلی و جاری کشور است و یک ارتباط سنگین و مستقیم بین آنها وجود دارد.

توسعه ، خواست عمومی است

 وی تاکید کرد که خواست کارگران و معلمان چیزی جدا از خواسته های اساسی و بنیادی مردم کشور نیست و آن چیزی جز توسعه نمی باشد.

 موسوی افزود: دودعدم توسعه کشوربه چشم همه مردم می رود و مهمتر از آن به چشم کارگران در بخشهای مختلف می رود. توسعه کشور به نفع کارگر و معلم است.

 وی ادامه داد که کارگران و معلمان در پی آزادی هستند، چون به این وسیله می توانند فعالیتهای صنفی خود را داشته باشند. آنها بدنبال عدالت اقتصادی و معییشتی وعدالت در توزیع منزلتهای اجتماعی هستند که از این طریق بهتر می توانند از استقلال دفاع کنند. عدالت باعث می شود که آنها بتوانند ثروت ایجاد کنند و با خدمات خود بتوانند بیشتر به جامعه فایده برسانند.

 منزلت اجتماعی

 میر حسین موسوی به مساله منزلت والای اجتماعی و نقش معلمان در بعد از انقلاب اسلامی اشاره کرد و خاطر نشان نمود که تعداد زیادی از نمایندگان مجلس اول از قشر معلمان بود و مردم به این قشر اعتماد داشتند. شهید رجایی، شهید باهنر و شهید مطهری از جمله آنان هستند. 

 وی تاکید کرد که معلمان و کارگران هنوز هم در میان اقشار مختلف مردم دارای منزلت اجتماعی هستند و جزء گروههای مرجع بالای جامعه هستند، هر چند از نظر سیاسی اینگونه نیست.

  مردم مخالف فساد هستند

 موسوی به مساله سلب اعتماد مردم پرداخت و تاکید کرد که این دو قشر بشدت مخالف فساد هستند وبحث  اصلی درآمدهای عظیم نفتی است که سر سفره مردم نیست و فساد و نارسایی در امور اقتصادی است که آنها می دانند این مسایل به ضرر امنیت ملی ما و کشور و آتیه ماست.

 نامزد انتخابات ریاست جمهوری دهم در ادامه به بحث سیاست خارجی و تاثیر آن در سفره های مردم پرداخت و خاطر نشان کرد که معلمان و کارگران می دانند که بی برنامگی، ماجراجویی در سیاست خارجی منافع ملی ما را در خطر قرار می دهد و مردم تاثیر این اقدامات خلاف را روی سفره های خود می بیینند.

 با نیروی نظامی نمی توان کشور اداره کرد

وی گفت: عظمت یک کشور به دلگرمی و امید آنها به آینده است و با نیروی نظامی و اسلحه نمی توان کشور را حفظ کرد.

نخست وزیر زمان جنگ به دوران دفاع هشت ساله و عدم ساماندهی ارتش و سپاه پرداخت و تاکید نمود که در  آن زمان دشمن اسلحه و تجهییزات بیشتری در اختیار داشت و قطعا تعداد اسلحه و امکانات ابزاری نبود که منجر شد حتی یک سانتی متر از خاک کشورمان را از دست ندهیم و مردم اینچنین مقاومت کنند.

وی افزود: همین قشر معلم و کارگر کمک کرد و از کشور دفاع نمود زیرا در آن زمان دلگرمی و امید به آتیه کشور وجود داشت.

مردم بی اعتمادند

موسوی به مساله فساد اقتصادی و طرح نام افراد در مجلس و عدم رسیدگی به آن اشاره نمود و خاطر نشان کرد :همین مسایل است که منجر به سلب اعتماد و باور مردم می شود.

وی بار دیگر تاکید کرد که مسایل معلمان و کارگران، مسایل همه اقشار جامعه است و مسایل همه ، یک مساله ملی می باشد.

جنبش سبز و راه حل مشکلات

موسوی خاطرنشان کرد که راه جنبش سبز این است که مسایل ما در گروی یک بسته ای از فعالیتهاست. مسایل و مشکلات کشور با اقتصاد صدقه ای و وعده و وعید و انجام یک سری کارهای تبلیغاتی پیش از انتخابات حل نمی شود.

وی تنها راه را برگشت به قانون اساسی دانست و  گفت : برگشت به قانون اساسی تنها راه پیش روی ماست و از این طریق قادر خواهیم بود که از بازارهای مسلمانی در برابر هجوم بازارهای بیگانه و صنعت خود دفاع کنیم.

وی گفت: با احیای حقوق اساسی مردم می توان مسایل را حل کرد. موسوی تاکید کرد که بدون انجام یک انتخابات رقابتی ، بدون آزادی زندانیان و تشکلهای صنفی و ملی راه دیگری وجود ندارد.

نامزد ریاست جمهوری  خاطر نشان کرد که هیچ کس نمی تواند از عهد و میثاق ملی قانون اساسی روی برگرداند و هر بازگشتی از آن منافع ملی ما را تحت تاثیر قرار می دهد و از نظر اعتقادی ما خیانت در اعتماد مردم محسوب می شود.

موسوی افزود: ما امضا داده ایم و امضا گرفته ایم که بدون اجتهاد در مقابل نص، قانون اساسی را اجرا کنیم. اگر هم با بخشی از آن مخالف هستیم و قسمتهایی را نا کارآمد می بینیم باید از طریق همین قانون اقدام کنیم. قانون که وحی منزل نیست.

وی تاکید دوباره کرد که تنها راه همین قانون اساسی است مخصوصا در رابطه با حقوق اساسی مردم که فراموش شده ترین قسمت قانون اساسی است. موسوی اظهار داشت  که اجرای این اصل فراموش شده ، موجب می شود که مشکلات یکی به یکی در کشور حل می شود و موقعیت و منزلت کارگران و معلمان نیز از همین طریق احیا خواهد شد.