بیانیه جبهه مشـارکت به مناسبت روز جهانی کارگــر

پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز  

 

 

راهگشای ایران بسوی آینده

  

 

 

 


امروزه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالباتی مشترک و ملی می تواند راهگشای جامعه ایران بسوی آینده ای بهتر باشد و روز کارگر فرصتی برای به نمایش گذاشتن این همبستگی سبز و ملی و قوت قلب دادن به همه آنانی است که در این مسیر دچار آسیب شده اند 


جبهه مشارکت با صدور بیانیه ای به مناسبت اول ماه مه، روز جهانیِ کارگـــر، ضمن تبریک به کارگران و زحمتکشان کشور، پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالبات مشترک را، راهگشای جامعه ایران بسوی آینده ای بهتر ذکر کرد
انتقاد از اجرای سیاست های نادرست اقتصادی؛ اشاره به مناسبات ناعادلانهبه گزارش سامانه خبری- تحلیلی نوروز، در بیانیۀ جبهه مشارکت به مناسبت روز جهانی کارگر، ضمن اشاره به این نکته که "تولید ثروت در کشور مرهون فعالیت و تلاش کارگران در سطوح مختلف است و چرخ اقتصاد بدون حضور کارگران چرخشی ندارد"، خاطرنشان شده است: "اما سوگمندانه، به رغم همه تلاشها و مبارزاتی که کارگران برای احقاق حق خود داشته اند، بدلیل مناسبات ناعادلانه حاکم برجامعه، تاکنون به سهم مناسب با زحمت و تلاش خود را از تولید ملی دست نیافته اند و همچنان خانواده های این طبقه زیر خط فقر قرار دارند و تاسف بارتر اینکه نزدیک به چهار میلیون از نیروی کار جامعه ما بدلیل اجرای سیاست های نادرست اقتصادی و فقدان سرمایه گذاری فاقد شغلی هستند."
دولتِ سرخوش از درآمد نفت و وارداتبیاینه جبهه مشارکت همچنین یادآور این نکته شده است که "کاهش نرخ رشد اقتصادی کشور در دوسال اخیر و به صفر رسیدن آن در سال جاری، زنگ خطری را بصدا درآورده است که بیشترین آسیبش متوجه کارگران بوده و روز به روز بر تعطیل شدن کارخانه ها و خیل بیکاران می افزاید، و این درحالی است که دولت مستقر، با تکیه بر درآمد میلیاردها دلار نفتی سیاست درهای باز برای واردات را در پیش گرفته و رقم واردات را تا مرز ۷۰ میلیارد دلار در سال بالا برده است . درآمد نفتی که باید صرف سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه کشور شود، عملا به خدمت سرمایه گذاری و اشتغال و توسعه دیگر کشورها درآمده است . دولت مستقر سرخوش از این وضعیت که با واردات گذران عمر می کند و بی توجه به اینکه در روزگار کاهش درآمد نفت گذران عمر چگونه می شود؟ ، ایران را همچنان در دام توسعه نیافتگی و دست و پنجه نرم کردن با مشکلات کارگری و اجتماعی نگه داشته و چشم انداز مثبتی برای افق پیش رو باقی نگذاشته است و دراین شرایط کارگران جز حفظ و گسترش دامنه همبستگی و اتحاد و فریاد زدن برای احقاق حق خود چه می توانند بکنند؟ و این درحالی است که بدلیل اعمال سیاست های دولت آنها فاقد تشکل های صنفی مستقل اند که بتوانند بطور مدنی و مسالمت آمیز فریاد اعتراض این قشر زحمتکش وشریف را بازتاب دهند و راه را بروی حل آنها بگشایند ."
جنبش سبز؛ جنبش کارگریبیانیۀ تحلیلیِ جبهه مشارکت بعد از اشاره به اصول فراموش شدۀ قانون اساسی و بی تدبیری های موجود در کشور، خطاب به کارگران کشور خاطرنشان می کند "در شرایط کنونی نیز جبهه مشارکت درقالب جنبش سبز راه حل مسائل کارگری را در بازگشت به اجرای بدون تنازل قانون اساسی از سوی حاکمیت می داند، چراکه تا مسائل بنیادینی همچون حاکمیت قانون ، آزادی ، عدالت ، مردمسالاری ، انتخابات آزاد و رقابتی و حقوق شهروندی در سطح کلان و ملی تکلیفشان روشن نشود، نمی توان انتظار داشت دولتی در سطح خرد پاسخگوی مطالبات کارگران و عدم اجرای قانون برنامه چهارم توسعه در این باره باشد . امروزه پیوند جنبش کارگری با جنبش سبز و طرح مطالباتی مشترک و ملی می تواند راهگشای جامعه ایران بسوی آینده ای بهتر باشد و روز کارگر فرصتی برای به نمایش گذاشتن این همبستگی سبز و ملی و قوت قلب دادن به همه آنانی است که در این مسیر دچار آسیب شده اند ."