به بهانه روز جهانی آزادی مطبوعات

"حقیقت نیوز" ، نماد آزادی رسانه ای نظام احمدیسم

 

 


شاید بتوان نماد آزادی رسانه ای و فرهیختگی سرداران و سربازان عرصه رسانه های دولت بی اعتبار کنونی را ، " حقیقت نیوز " انگاشت. رسانه ای که منتسب به آقای مشایی است و از نزدیکان وی گرداننده آن.این سایت نماد آزادی رسانه در تاریخ و جغرافیای کنونی نظام احمدیسم است ، آزادی که در آن بازیچه های محافل امنیتی به سوی هر انسان با شرف مستقل از حکومتی حمله کرده و برای قلم حرمتی قایل نیستند.آنها تفاوت میان کار رسانه ای و یاوه سرایی را درک نمی کنند و در این یاوه گویی دست  بازی دارند. از درک سخنان بزرگان عاجزند و سقف پرواز ذهنشان تا همان حدی است که رهبرانشان برایشان ترسیم کرده اند.وقتی خدای خالی بندی وقیحانه مدعی می شود کشور ایران آزادترین کشور از لحاظ فعالیت رسانه ای است به واقع دهان آدمی به یکباره از شگفتی باز می ماند که یک انسان تا چه حد چشمش را بر واقعیات می بندد و یا تا چه حد مخاطبان کم شمار حرفهایش را ، بی اطلاع فرض می کند که جرات چنین یاوه سرایی ها را دارد.
در آستانه روز جهانی آزادی مطبوعات امسال ، نمایندگان واقعی رسانه های مستقل تقریبا قریب به اتفاق یا در زندانند یا خانه نشین و بیکار. رسانه ها یا در محاق توقیفند یا زیر تهدید سنگین بسته شدن و معرفی به دادگاه و در مقابل هتاکان رسانه که به عمد و برای تخریب چهره مقدس رسانه به این حیطه گسیل شده بودند ، با بی پروایی به هتاکی و توهین مشغولند.
از آن رادمردانی که "قلم طلایی" را به بزرگانی چون  احمد صدر حاج سیدجوادی، عزت‌الله سحابی، مرحوم احمد بورقانی، آیت‌الله فقید منتظری، اکبر گنجی و حجه الاسلام حسین انصاری‌راد، اعطا کرده بودند ، اکنون اکثریت در حبس هستند و باقی مانده آنان زیر وثیقه های سنگین در اسارت !
به جای این آزادگان ، امروز میدان دار عرصه رسانه ، شخصی چون حسین شریعتمداری است که به عنوان متهم هم که در دادگاه حضور می باید ، با خوی استکباری صلاحیت دادگاه و قاضی و شان قضاوت و حقوق شاکی را به یکباره لگد مال می کند و با استهزاء می گیرد.
از مکتب شارلاتانیسم رسانه ای که بنیانگذارش امروز مثلا در دادگاه مشغول سوال و جواب است ، شاگردانی
خلف بیرون آمده است که در رسانه هایی شبیه کیهان ، سناریوهای محافل امنیتی را به عنوان رخدادهای پشت پرده به خورد مخاطبان می دهند و مقابل هتاکی ها  و تجاوزهای آنان به حریم خصوصی افراد ، هیچ حد و مرزی نیست.
" آزادی  مطلق " را در عرصه رسانه ای آنان تعریف می کنند و حد این آزادی پیشبرد پروژه های امنیتی دولت بی اعتبار کنونی و توهین به شخصیت افراد و حتی خانواده آنان است.
شاید بتوان نماد آزادی رسانه ای و فرهیختگی سرداران و سربازان عرصه رسانه های دولت بی اعتبار کنونی را ، " حقیقت نیوز " انگاشت. رسانه ای که منتسب به آقای مشایی است و از نزدیکان وی گرداننده آن.
این سایت نماد آزادی رسانه در تاریخ و جغرافیای کنونی نظام احمدیسم است ، آزادی که در آن بازیچه های محافل امنیتی به سوی هر انسان با شرف مستقل از حکومتی حمله کرده و برای قلم حرمتی قایل نیستند.
آنها تفاوت میان کار رسانه ای و یاوه سرایی را درک نمی کنند و در این یاوه گویی دست  بازی دارند. از درک سخنان بزرگان عاجزند و سقف پرواز ذهنشان تا همان حدی است که رهبرانشان برایشان ترسیم کرده اند.
وقتی آمار می دهند ، از واقعیات عیان جامعه غافلند و دیگران را نادان فرض می کنند. وقتی پای نوشتن مطالب جدی است تحلیل های مریض محافل امنیتی را عرضه می کنند. طنز که می نویسند آن را با یاوه گویی
و توهین یکی می دانند و پای مصاحبه که می نشینند از قول یک فرد نامعلوم در نقطه ای نامعلوم و زمانی نامشخص برای مخاطبانشان گفت و گو می گیرند و خلاصه کلام اینکه رها از هر قید و بند اخلاقی و منطقی و عقلانی اند و اینها همان نماد آزادی رسانه ای خدای خالی بندی وقیحانه  هستند و به عینه انعکاسی از ذهن مغشوش و بیمار هم اویند.
نگاه کنید به نمونه ای از هتاکی های وقیحانه و بی شرمانه حقیقت نیوز که نام آن را طنز گذاشته است  

 


  

پوستری به مناسبت روز جهانی آزادی مطبوعات