شناسنامه سیامک قادری
 
نام سیامک قادری
تماس با من
جنسیت مرد
سن 51
درباره من برای رسیدن به آرمان‌هایی که پیش روی خویش داریم به جز ادامه راه سبزی که دنبال کرده‌اید پیشنهاد نمی‌کنم؛ راه سبز امید. راهی که پیش از انتخابات آغاز شد و همچنان با عزم های استوار در آن گام می زنید. راهی که با تکبیر، با گردهمایی های بزرگ و کوچک، با کوشش ها و جوشش ها و گفتگوها و پرس و جوهای خود همچنان در آن قرار دارید.( بخشی کوتاه شده از بیانیه ۱۱ میرحسین موسوی)

کشور ایران  
شهر تهران

تحصیلات کارشناسی  
شغل روزنامه نگار  
سرگرمی ها خبر - گزارش - مطالعه  
علاقه مندی ها خبر - گزارش - مطالعه